چاپ

نظرسنجی (سنجش رضایت دانشجو )

آوین در نظر دارد با سنجش رضایت دانشجویان به ارزیابی کیفیت خدمات ارائه شده در ارتباط با انتظارات ایشان بپردازد. نظرات شما زبان آموزان گرامی از طریق تکمیل فرم " سنجش رضایت دانشجویان"  فرصتی خواهد بود تا اقدامات بعدی جهت شناسایی نقاط ضعف وخوشنودی و طرحی جدید و خدماتی بهتر و ارائه ای به نحو احسن  در جهت خوشنودی دانشجویان گرامی صورت پذیرد.

 

فرم نظر سنجی

ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
ورودی نامعتبر است
کد امنیتی  تازه کردن ورودی نامعتبر است